Музей міста Каховка

Каховський історичний музей – найстаріший провінційний музей області. Він відчинив свої двері далекого 1940-го року як музей історії Каховського плацдарму. Хто не знає «Пісні про Каховку», про дівчину з блакитними очами, яка йшла у похідній шинелі палаючим містом? Ці події, що набули такої трагедійної та емоційної напруги, були не тільки живі в пам’яті каховчан того часу, але знані далеко за межами Радянського Союзу. Не дивно, що саме ним був присвячений музей. Музей, який налічував на той час лише 146 документів і фотографій, очолив Ф.Полянський.

Під час Великої Вітчизняної війни матеріали музею були евакуйовані до Астрахані, звідки вони повернулися спочатку до Херсонського краєзнавчого музею, а з відкриттям у 1957р. музею історії міста Каховки, до свого постійного помешкання. Музей тоді очолив ветеран Громадянської війни, колишній латиський стрілець, один з його довоєнних фундаторів В.Я.Ушацький. З 1965р. музей є філією Херсонського обласного краєзнавчого музею. За вагомий внесок у зберіганні історичної спадщини та її  науково-просвітницької популяризації, музей в 1973р. був нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури УРСР. У 1981р. завідуючій музеєм О.Г.Шульженко за вагомий внесок у розвиток музейної справи було присвоєно звання Заслуженого працівника культури УРСР. В 2010р. музей визнано кращим закладом культури міста.

Сьогодні музей налічує понад 15 тис. одиниць збереження. Найцікавішими є зібрання з археології, серед яких найбільш цінними експонатами є антропоморфні стели ямної культури, знайдені біля с. Любимівки (III тис. до н.е.), навершя булави катакомбної культури (с.Архангельська Слобода, II тис.до н.е.), давньогрецькі амфори з пізньоскіфського Любимівського городища (III-II тис. до н.е.), скіфські ритуальні навершя (с.Догмарівка, V ст. до н.е.), золота сарматська сережка (с. Мала Каховка, III-I ст. до н.е.), половецькі кам’яні баби (Каховка, XI-XII ст. н.е.), ранньосередньовічні люстра, тощо.

Серед музейних речей групи «зброя» інтерес представляє колекція  вогнепальної та холодної турецької зброї кінця ХVIII- XIX ст. – палаші, ятагани, шаблі, кремінні рушниці, пістолі, зокрема авторська робота турецького зброяра Аджі Мемета – кремінна рушниця прикрашена слоновою кісткою та бірюзою. Захоплює колекція шабель Громадянської та Великої Вітчизняної воєн.  Унікальною є шашка останнього бухарського еміра Сеїд-Алім-Хана, яка після взяття радянськими військами Бухари увійшла до нагородного фонду і була вручена командуючому 1-ою Кінною армією С.М.Будьонному за участь у боях проти Врангеля. Цікавим є зібрання обмундирування Червоної армії від рядового до маршальського складу. Інтерес представляє маршальська форма одного з перших п’яти маршалів Радянського Союзу С.М.Будьонного зразка 1935р., мундир та шабля учасника Параду Перемоги, мешканця Каховки І.Н.Фадеєва.

Група «Нумізматика» представлена колекціями монет від античних до сучасних монет України та зарубіжних країн, орденів та медалей.

Найбільший комплекс нагород  належить каховчанам-учасникам Великої Вітчизняної війни (понад 500 од.зб.), зокрема, Героям Радянського Союзу Я.Бабенку, чий полк брав участь у Вісло-Одерській операції та Т.Пирогову – учаснику оборони Ленінграда, а також, С.Тесельському – інспектору кавалерії 1-го УФ. Заслуговують на увагу невеличкі комплекси  медалей дореволюційної Росії, перших радянських орденів20-30-х рр., знаків відзнаки, орденів і медалей фашистської Німеччини.

Досить цікавим є культурно-побутовий комплекс матеріалів південних та центральних регіонів України II-ої пол.Х1Х-поч.ХХст.: українські сорочки, корсетки, головні убори (очіпки, брилі, хустки), рушники;  домашній посуд (глечики, макитри, ночви, ковганки, казани, тощо), сільськогосподарське знаряддя збирання та молотьби хлібу, знаряддя прядіння і ткацтва, тощо.

Писемні джерела складають біля 8 тис. од.зб. і хронологічно охоплюють період починаючи з 1695р. по сьогодення, відтворюючи історію, громадсько-політичне та культурне життя краю.

Значний інтерес представляють особисті колекції представлені іменами засновників і власників Каховки з 1791 по 1789рр. дворян Овсянико-Куликовських; власників містечка з 1879 по 1899рр., державних та громадських діячів, відомих благодійників краю купців Панкеєвих; землевласників Дніпровського повіту, відомих меценатів та благодійників Почесних Громадян Фальц-Фейнів; уродженців міста: видатного російського філолога і лінгвіста академіка Д.Овсянико-Куликовського (1853-1920), відомого українського радянського поета Є.Фоміна (1910-1942), знаного українського художника та письменника М.Жука (1883-1964), радянського поета, автора «Пісні про Каховку» (1935р.) М.Светлова (1903-1964). Ці колекції представлені документами в т.ч. родовими, автографами, фотографіями, спогадами, листами, а також найбільшою в Україні нотною збіркою творів вірменського композитора О.Спендіарова ( 1871-1928 ) – уродженця Каховки.

Фото